Загальна iнформацiя

Юридична інформація та документи,
що регламентують діяльність Ліцею

 • Форма власності — приватна
 • Форма навчання — дистанційна
 • Мова навчання — українська, російська
 • Класи — 1–11

  Початкова освіта: класи 1–4
  Базова середня освіта: класи 5–9
  Профільна середня освіта: класи 10–11
  (математика, історія, англійська, біологія)

 • Вартість навчання

  2000 грн. на мiсяць
  20000 грн. на рiк
  -20% якщо в Ліцеї навчаються двоє або більше дітей з однієї родини

 • Екстернат

  • два класи за один навчальний рік
  • атестація за результатами річного оцінювання
  • доступ до всіх навчальних матеріалів
  • доступ до всіх тестів
  • індивідуальні консультації вчителів-предметників
  • підсумкові контрольні роботи у дистанційному форматі
  • кожен клас навчання оплачується окремо (20000 грн. за клас)

 • Умови вступу — заява батьків
 • Частота атестації — згідно з навчальним планом
 • Атестація онлайн — індивідуальний план-графік
 • Особиста присутність учня — обов’язково ДПА для 4, 9, 11 класів
 • Додаткові послуги — онлайн-консультації вчителів-предметників згідно з розкладом, навчальні вебінари, участь в олімпіадах і міжпредметних проєктах.
  Без додаткової оплати.

ПРО ЛIЦЕЙ

Харківський приватний Ліцей «Ангстрем» Харківської області (далі — Лiцей «Ангстрем») здійснює свою діяльність на підставі ст. 53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Державного стандарту початкової загальної освіти; Державного стандарту базової середньої освіти; Державного стандарту профільної середньої освіти; наказу Міністерства освіти і науки України № 1115 від 08.09.2020 «Деякі питання організації дистанційного навчання»; власного Статуту.
Лiцей «Ангстрем» зареєстровано Харківським міським управлінням юстиції 26.11.2020 р. (свідоцтво про державну реєстрацію № 1004801070004067624), має державну ліцензію АА № 214791 від 12.02.2016, видану Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації на надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти.
Ліцей «Ангстрем» здійснює освітній процес за дистанційною або екстернатною формами навчання у вигляді навчальних занять, вебінарів, онлайн форумів та конференцій, самостійної роботи учнів із застосуванням ІКТ, дослідницької та проектної діяльності, індивідуальних консультацій та очних сесій.
Дистанційна форма навчання у Ліцеї «Ангстрем» організована за такою схемою: учень має постійний доступ до шкільного освітнього порталу, де розміщено робочий навчальний план відповідного класу, тижневий розклад занять, консультацій та вебінарів, електронний щоденник, чат з вчителями-предметниками та адміністрацією. У кожному уроці розміщено аудіо-, відео-, графічна та текстова інформація та посилання на підручники та посібники, рекомендовані МОН України.

У своєї діяльності Ліцей «Ангстрем» використовує власну електронну освітню платформу СДН «Евклід», яка має гриф МОН України.
Раціональний режим роботи учнів передбачає самостійну роботу з електронними та паперовими носіями, консультації з учителями, вебінари за допомогою Bigbluebutton.

Навчання в 10-11 класах організовується за чотирма профілями:

 • математика,
 • історія,
 • англійська мова,
 • біологія. 

Дистанційна форма навчання не передбачає безперервної роботи з екраном персонального комп’ютера, таким чином не порушує Державні санітарні правила та норми.
За Статутом Ліцею «Ангстрем» медичне обслуговування учнів забезпечується батьками і здійснюється закладами охорони здоров’я за місцем проживання. Оскільки робоче місце учня знаходиться вдома, відповідальність за його улаштування і обладнання покладається на батьків. Організацію режиму праці на персональному комп’ютері та дотримання санітарних правил і норм також контролюють батьки.
Педагогічний супровід здійснюють вчителі Ліцею «Ангстрем».

Мови навчання: українська, російська.

Дистанційне навчання — це особливе освітнє середовище

 • Єдина IT-платформа
 • Асинхронність навчання
 • Можливість навчання «24/7»
 • Власна траєкторія навчання
 • Індивідуальний план-графік
 • Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс
 • Автоматизація
 • Система мотивації
 • Єдині правила та вимоги
 • Стабільні «правила гри»
 • Корпоративна етика
 • Унеможливлення булінгу та корупції
 • Широкі можливості для інклюзії