Факультативний курс для учнів 1-4 класів
Ідея: кандидат психологічних наук, магістр математики Михайло Арест (Ізраїль)

Мало хто з учителів, а особливо з учителів математики, уважно читав Гегеля «Наука логіки». А ось і дарма.
Якби уважно читали, то замислилися б, чим відрізняється формальна логіка Аристотеля від діалектичної логіки Гегеля — якщо у логіці Гегеля розвивається дух і свідомість, то у логіці Аристотеля розвивається здатність обробляти інформацію.
Так що ж ми розвиваємо у процесі навчання дітей математиці?
Те саме, що й у машинному навчанні.
Але хіба ми хочемо, щоб навіть якщо не ми, то наші діти конкурували по швидкодії з комп’ютерами?
Чому ми не вчимо дітей конструювати інформацію? Та тому, що самі ніколи цим не займалися! Нас навчали і тепер ми навчаємо: зазубри правила, продемонструй уміння та навички, отримай високий бал — і ти молодець.
Що робив усім відомий педагог Шаталов?
Вигадав «опорний конспект» і навчився професійно забивати інформаційні цвяхи у свідомість своїх учнів.
Підвищити ефективність навчання простіше, ніж формувати здатність до конструювання знань.
У сучасній школі використовується принцип запізненого спадкування математичної культури. Що це означає? Наші діти одержують у спадок ті математичні знання, які були створені задовго до їх народження і в розробці яких вони не брали участі.
Діти отримують готові знання у традиційній логічній формі. А чи потрібні їм ці знання? Чи відповідають вони їхнім життєвим потребам?
Такі знання відчужені від реальних живих дітей, але діти їх вбирають у процесі навчання. За такого підходу зникає доцільність та адресність знань — усі учні отримують порівну, часто не розуміючи, навіщо це потрібно.
Як часто вам доводиться відповідати на запитання: «А навіщо це мені?»?
Чи, може, ви самі з тих людей, які кажуть: «Ні квадратні рівняння, ані графіки функцій мені в житті не знадобилися!»?
А от якби сам учень здобув свої власні знання!
Тоді це була б «випереджальна спадщина математичної культури» — дитина сама для себе відкриває математику.
У всьому світі сучасна система навчання не ставить собі за мету розкрити інтелектуальний потенціал особистості.
А ми спробуємо!

Soft: PTC Mathcad
Mathcad — сучасне середовище для математичних розрахунків, перевірки та аналізу. Створює моделі випадкових процесів для перевірки гнучкості та точності розрахунків, розв’язань різноманітних рівнянь та символьних обчислень.

Технічне забезпечення: СДО «Евклід»
Ілюстрації: Соня Авдєєва (Україна)
Педагогічне супроводження: Ліцей «Ангстрем»

Факультативний курс “Математична лабораторія. Частина 1.” розрахований на учнів молодшої школи, які вміють читати та рахувати у межах 10.
Курс націлений на практичну значущість математики у повсякденному житті та присвячений одному з основних понять математики — натуральним числам.
Головна мета — застосування математичних знань, формування та розвиток усвідомлених, міцних як обчислювальних, так й аналітичних навичок.

Курс складається з 15 уроків.
У кожному уроці є лаконічний теоретичний матеріал у формі «питання-відповідь».
Кожен теоретичний блок супроводжується спеціально розробленими ілюстраціями із вдумливими героями. Ілюстрації відображають інструкції та уточнюють складні поняття, візуалізують суть проблеми.
Теорія подається як математичні відкриття, які дитина робить під час виконання спеціально розроблених математичних лабораторних робіт.
За допомогою лабораторних робіт учні опановують математичні операції (у Частині 1 розглядаються операції складання та віднімання в межах першого десятка), вчаться використовувати їх у різних ситуаціях.
Від уроку до уроку матеріал поступово ускладняється. Наприкінці кожного уроку передбачені теоретичні тести для самодіагностики та аналізу отриманих знань та умінь.

Факультативний курс покликаний розвивати вміння нестандартно мислити, аналізувати, робити висновки, а також допомогти дітям навчитися вирішувати конкретні завдання в основному практичного змісту, вміти використовувати математичні ідеї та методи для знаходження виходу з різних ситуацій, що виникають у житті.
Факультативний курс «Математична лабораторія» є ефективним доповненням до шкільної програми, що дозволяє закріпити теорію та відточити практичні навички.
Автори курсу впевнені: це корисне дозвілля для учнів та їхніх батьків.